Grim Reaper

Grim Reaper to program, który po raz pierwszy zagościł w wersji 4.0 systemu Amigi. Jego zadanie polega na obsłudze sytuacji, w których uruchomiony program wykonuje niedozwolone z punktu widzenia systemu operacyjnego czynności.

grim reaper

Stara gra "Exodus" wykonuje niedopuszczalne czynności. The Grim Reaper wkracza do akcji! Użytkownik otrzymuje pierwsze informacje na temat zajścia. Do wyboru ma opcje: "Więcej...", "Usuń" (zabija zawieszony program) i "Dodaj do GDB" (uruchamia systemowy debugger).

grim reaper

Po wybraniu opcji "Więcej..." The Grim Reaper udostępnia szczegółowe informacje na temat zawieszonego programu i pozwala wykonać kolejne czynności: "Restartuj" (do wyboru - system lub komputer), "Kontynuuj program" (próbuje odwiesić zawieszony program i kontynuować jego pracę), "Ignoruj błędy DSI" (lekceważy błąd) i "Zapisz raport błędu". W przypadku gry Exodus pomaga opcja "Ignoruj błędy DSI" i program pracuje dalej.

grim reaper
Zakładka "Raport błędu programu"

grim reaper
Zakładka "Ślad stosu"

grim reaper
Zakładka "Zrzut pamięci"

grim reaper
Zakładka "Desasemblacja"

grim reaper
Zakładka "Informacje o systemie"