S.M.A.R.T.

Wszystkie cytaty w tym artykule pochodzą z Wikipedii, wolnej encyklopedii - pl.wikipedia.org

Co to jest?

seagate

"S.M.A.R.T. (ang. Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) to system monitorowania i powiadamiania o błędach działania twardego dysku. Technologia ta została zaimplementowana w dyskach ATA-3, późniejszych ATA, ATAPI, IDE oraz SCSI-3 aby zwiększyć bezpieczeństwo składowanych danych. Dzięki niej dysk potrafi ocenić swój stan i jeżeli awaria jest wysoce prawdopodobna zaalarmować system operacyjny i użytkownika komputera."

AmigaOS 4 i S.M.A.R.T.

Oprogramowanie pozwalające skorzystać z możliwości S.M.A.R.T. nazywa się smartmontools: http://sourceforge.net/projects/smartmontools. W jego skład wchodzą dwa programy - smartctl (konfiguracja, uruchamianie testów i odczytywania informacji o stanie dysku) i smartd (monitorowanie dysku).

Stéphane Guillard przeportował dla AmigaOS 4 ten pierwszy program - smartctl: http://www.os4depot.net/share/utility/hardware/smartmontools.lha

Monitorowanie parametrów dysku

W mojej micro Amidze mam 80-cio GB dysk firmy Seagate. Zobaczmy więc co o nim "powie" nam smartctl:

AmigaOS:> smartctl a1ide.device:0 -i
smartctl version 5.33 [Cygwin AmigaOS4 cross compiler] Copyright (C) 2002-4 Bruce Allen
Home page is http://cvs.sourceforge.net/projects/smartmontools/

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:   ST380011A
Serial Number:  5JVHNGR0
Firmware Version: 8.01
User Capacity:  80,026,361,856 bytes
Device is:    In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:  6
ATA Standard is: ATA/ATAPI-6 T13 1410D revision 2
Local Time is:  Mon Sep 5 20:46:21 2005 GMT
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

Jak widać SMART jest dla mojego dysku dostępny.

"S.M.A.R.T. monitoruje wiele parametrów dysku twardego co pozwala mu na bieżąco oceniać stan urządzenia. Monitorowanie obejmuje m.in.:

SmartTempMon

Skrypt pozwalający na monitorowanie temperatury dysku

http://www.os4depot.net/share/utility/hardware/smarttempmon.lha

Instalacja

- kopiujemy smartctl i grep do C http://www.os4depot.net/share/utility/filetool/grepppc.lha
- skrypt SmartTempMon do S:Shell
- edytujemy skrypt SmartTempMon:
ilość dysków, które mają być monitorowane

; How many drives do you want to check?
; (This is the number of lines with "set STM_DeviceNumer?" below.)
set STM_NumberOfDevices 1

adresy device

; What drives do you want to check?
set STM_DeviceNumber1 "a1ide.device:0"

co ile sekund ma być sprawdzana temperatura

; With what interval do you want to check (seconds)?
set STM_UpdateInterval 120

maksymalna tolerowana przez nas temperatura

; What is the maximum tolerated temperature (°C)?
set STM_MaxTemp 55

Jeżeli maksymalna temperatura zostanie przekroczona pojawi się następujący komunikat:
temperatura dysku

- dopisujemy stosowną linijkę do user-startup:

Run <>NIL: S:Shell/SmartTempMon

- edytujemy belkę w preferencjach Workbencha:

HD: %e STM_DeviceTemp1 °C

Testy S.M.A.R.T.

"Poza monitorowaniem w czasie rzeczywistym dysk może przeprowadzić kilka typów testów. Testy te mogą być przeprowadzane w trybie captive, w którym rozpoczęcie testu powoduje wyłączenie dysku z użycia (elektronika dysku do czasu zakończenia testu nie realizuje żadnych poleceń kontrolera) lub mogą być przeprowadzane w czasie kiedy dysk nie realizuje żadnych operacji (idle) - co jest zachowaniem domyślnym. Dzięki temu testowanie dysku można przeprowadzić na dysku znajdującym się w użyciu. Wiąże się to niestety z czasowym obniżeniem wydajności dysku. Specyfikacja S.M.A.R.T. definiuje następujące rodzaje testów:

AmigaOS:> smartctl a1ide.device:0 -t offline
smartctl version 5.33 [Cygwin AmigaOS4 cross compiler] Copyright (C) 2002-4 Bruce Allen
Home page is http://cvs.sourceforge.net/projects/smartmontools/

=== START OF OFFLINE IMMEDIATE AND SELF-TEST SECTION ===
Sending command: "Execute SMART off-line routine immediately in off-line mode".
Drive command "Execute SMART off-line routine immediately in off-line mode" successful.
Testing has begun.
Please wait 430 seconds for test to complete.
Test will complete after Mon Sep 5 21:44:04 2005

Use smartctl -X to abort test.

Na zakończenie pozostaje mi życzyć Wam, abyście mieli jak najmniej problemów z dyskami twardymi. SMART może bowiem tylko te problemy wykryć, ale niestety już ich nie naprawi. O, temperatura mojego dysku podczas pisania tego artykułu spadła o 4 stopnie.

Szymon Tomzik