Font - edytor preferencji

Font to systemowy program z katalogu Prefs, służy do zmiany ustawień czcionek. Program oferuje okienko z podglądem oraz umożliwia włączenie lub wyłączenie wygładzania (antialiasing). Opcja wygładzania dostępna jest tylko dla czcionek wektorowych. Wybierając czcionkę przy użyciu requestera ASL możemy określić dodatkowo wielkość, kolor i tryb wyświetlanej czcionki. Do wyboru w opcji Tryb są nastepujące opcje: Tekst, Tekst + tło, Tekst + obrys, Tekst + cień.

Druga zakładka pozwala wybrać katalogi z fontami, które będą buforowane przez systemową bibliotekę diskfont.library. Umożliwia to szybsze wczytywanie buforowanych fontów.


Pierwsza zakładka programu. Wybieramy fonty.


Druga zakładka. Wybieramy katalogi z fontami do buforowania


ASL requester. Tutaj wybieramy interesującą nas czcionkę, jej wielkość, kolor i tryb w jakim będzie wyświetlana.