Mount Rainier - nagrywanie pakietowe

Mount Rainier to zupełnie nowa technologia, nie znana dotąd na systemie Amigi. Mount Rainier pozwala obsługiwać napędy CD-R/RW lub DVD-R/RW w taki sposób, jakby to były stacje dyskietek (nośnikami w tym przypadku są oczywiście płytki CD-R/RW lub DVD-R/RW).

Obsługa technologii Mount Rainier w systemie AmigaOS 4 jest niezwykle prosta. Wystarczy uruchomić dostępny w katalogu Storage/DosDrivers sterownik. Włożyć płytę do napędu i sformatować ją przy użyciu programu FormatCDRW. Od tego momentu nasza płyta "zamienia się" w bardzo pojemną dyskietkę na którą można kopiować pliki, a także je kasować, tworzyć katalogi, etc. etc. Wszystkie te operacje dostępne są z poziomu Shella, Workbencha lub dowolnego File Managera plików.


FormatCDRW - ten program służy do sformatowania płyty CD-R/RW lub DVD-R/RW. W przedstawionym przypadku formatujemy płytę w urządzeniiu o nazwie CDMRW:


Nie ma znacznia w jaki sposób skopiujemy pliki na sformatowaną płytę. Możemy użyć na przykład programu Directory Opus.


Nie potrzebujemy któregoś z plików na naszej płycie lub chcemy go wymienić na nowszy, nie ruszając pozostałych plików? Nie ma problemu. Mount Rainier pozwala skasować niepotrzebne dane.


Jak już było wspomniane, do nagrywania danych na płytę nie potrzebujemy żadnego dodatkowego oprogramowania. Wystarczy w zupełności Workbench bądź konsola shella. Na obrazku kasowanie pliku z płyty z poziomu Workbencha. Proszę zwrócić uwagę na dwie rzeczy. WB rozpoznał typ pliku (w tym przpadku animacja avi) i dorobił do niego wirtualną ikonkę. Po drugie Workbench w systemie AmigaOS 4.0 wyposażony został w menu kontekstowe ułatwiające wykonywanie niektórych operacji.