Time - edytor preferencji

Systemowy program z katalogu Prefs służy do zmiany ustawień zegara. Pierwsza zakładka jest dosyć dobrze znana z poprzednich wersji systemu, nie warto jej omawiać. Druga zakładka to nowość, pozwala synchronizować systemowy zegar z internetowymi serwerami czasu. Klikamy na przycisk "Pobierz czas", i o ile nasz komputer podłączony jest do sieci to zegar i data zostaną automatycznie ustawione.


Pierwsza zakładka. Ustawiamy ręcznie datę i czas.


Druga zakładka. Data i czas zostaną ustawione automatycznie, zakładając, że komputer połączony jest z Internetem.