Yet Another Mailer

YAM to jeden z najlepszych programów pocztowych dla systemu AmigaOS. Program pierwotnie napisany przez Marcela Becka, obecnie rozwijany na zasadach Open Source przez YAM Open Source Team, a prawdę mówiąc rozwijany jest przez jednego człowieka Jensa Langnera, developera systemu AmigaOS 4.0, który wolne chwile poświęca na rozwój tego programu. Najnowsze beta wersje YAMa skompilowane dla AmigaOS 4.0 można ściągnąć ze strony Official YAM Open Source nightly build directory


Uruchamianie programu i logowanie użytkownika


Główne okno YAM-a


Pisanie nowego listu